Gronden van verlening

Een klein eiland als Curaçao moet zorgvuldig met de ruimte, de natuur en het milieu omgaan. Lloyd Narain, docent, en zijn vrouw Yvette Raveneau, onderwijsdeskundige, vormen met de stichting Defensa Ambiental en de Sociedat Amigu di Tera (respectievelijk een denktank en een actieve vereniging) een ware krachtbron. Zowel op het punt van beleidsvorming als via het animeren van de bevolking ijveren zij, ondanks veel tegenwind, voor een duurzame ontwikkeling in een duurzaam milieu. Al boeken zij vooruitgang, elk succes moet zeer hard worden bevochten.

Toespraak Yvette Raveneau en Lloyd Narain

Hoog geachte mevrouw Raveneau, Hoog geachte heer Narain,

Als het gaat om het natuurbehoud op een klein eiland, waar projectontwikkelaars de hand op elke meter willen leggen, is het niet voldoende om de overheid te voorzien van rapporten, nota's en aanbevelingen. Wat men te berde brengt moet wel goed onderbouwd zijn, maar ook praktisch uitvoerbaar, aantrekkelijk en overtuigend. En de sterkste overtuigingskracht balt zich niet achter een schrijftafel samen. Die komt uit de bevolking. Ook is het niet voldoende om de bevolking warm te maken voor één project, één actie. Er moet een heel milieubewustzijn worden opgebouwd, er moet vertrouwen worden gewekt, saamhorigheidsgevoel en betrokkenheid. Pas dan vindt men dwingend gehoor bij een overheid, die door zovéle belanghebbenden wordt benaderd en beïnvloed.

Milieubehoud is gemeenschapswerk op de lange termijn, en langs verschillende wegen. U hebt dat begrepen. Al meer dan vijftien jaar werkt u zowel met sterke argumenten als via mobilisatie van de bevolking. De bewoners-zelf van vooral de volkswijken komen naar u toe met wensen, klachten of ideeën over groenvoorziening, open riolen of een fabriek die zonder enige vergunning midden in een woonwijk alles onder stof bedekt. Want milieubehoud begint of eindigt niet bij het beheer van een mooi landschap. Het gaat om duurzaamheid, om een harmonisch samenwonen van cultuur, natuur, gemeenschap en economie.

U weet wat nederlagen zijn. De Zilveren Anjer gaat in uw geval niet naar twee zondagskinderen. Er staat tegenover dat Malpais, bestemd tot industriepark, een natuurgebied werd. U beheert ook Den Dunkie, een terrein met grote natuurwaarde. En de paters dominicanen bezegelden het vertrouwen van de Curaçaose bevolking door het Sint Jozefsdal aan de gemeenschap te schenken, met Amigu di Tera als zaakwaarnemer.Dat hebt u bereikt met een budget van niets, maar gesteund door het volk en gestuwd door onverzettelijk idealisme. En onze prins, zelf overtuigd natuurbeschermer, reikt u beiden dan ook met vreugde de Zilveren Anjer uit.