Weg bezwaarprocedure!

Weg democratische rechten!

Op weg naar politieke willekeur!

 

Tijdens de hoorzitting over Oostpunt meldde de Secretaris Generaal van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) dat er geen (bij wet voorgeschreven) bezwaarprocedure van toepassing is voor de herziening van de bestemmingen van Oostpunt. Dat had zijn commissie met de grondeigenaar Erven Maal zo afgesproken. De wetgeving wordt dus in de prullenbak gegooid na een onderonsje van een overheidscommissie en een grondeigenaar. Dat kan gewoon niet!

Als uitleg werd door de commissieleden nog gehannest over een overgangsregeling toen het Eilandgebied Curaçao overging naar Land Curaçao, en dat daardoor alles anders moet worden gezien etc. etc. Wat in ieder geval wel duidelijk werd is dat 10/10/10 een welkome gelegenheid bleek om de rechten van de burger in de prullenbak te gooien.

In plaats van een officiële bezwaarprocedure zou Land Curaçao voortaan alleen "zienswijzen" erkennen. Een zienswijze, opinie dus waar de overheid helemaal geen rekening mee hoeft te houden. Wij hebben dat pijnlijk moeten ervaren bij de zienswijzeprocedure van de landsverordening Maritiem Beheer. Wij kregen geen antwoord op onze "zienswijze" en een kwalijke ontwikkeling aan zee werd voortgezet, zelfs op grotere schaal dan het project waarop wij onze zienswijze hadden losgelaten.

Wij vrezen dat dit verhaaltje ook voor de bezwaarvoerenden tegen het Amstelterrein zal worden opgedist en alle bezwaren van tafel zullen worden geveegd. Om twee redenen: Land Curaçao "kent geen bezwaarprocedure meer", alleen "zienswijzen", en alleen belanghebbenden mogen hun zienswijze opsturen. De vraag is nog of onder belanghebbenden de burgers worden bedoeld van een heel klein eiland voor wie alle ingrepen in de ruimte van het land wel consequenties voor het geheel van het (kleine) eiland hebben.

Mochten bezwaarvoerenden tegen het Amstelterrein om deze redenen worden afgevoerd dan moeten we en masse protesteren. Als het zover is geven wij het startsein. Suggesties? Laat van je horen.

Amigu di Tera