Oostpunt: alarm!!!

Na 10 dagen onderzoek wisten de duurbetaalde onderzoekers al (meer dan een miljoen van onze belastingcenten) hoe Oostpunt in zones moest worden ingedeeld. Alle experts lachen zich te barsten want om 10% van het grondgebied van Curaçao serieus te onderzoeken heb je véél meer tijd nodig. De gegevens over het gebied zijn dus pover en het zoneringsplan Oostpunt stelt daardoor weinig voor. Zeker ook (zoals de overheid bekendmaakte) als de grondeigenaar tevoren zijn voorkeuren van het grondgebruik heeft uitgesproken.

Tot verbazing van het publiek verklaarde de consultant Wolf tijdens zijn presentatie op 30 oktober dat het koraalrif van Oostpunt niet zo bijzonder is. En dat onderzoek hiernaar niet zijn job is. De aanwezige ambtenaren verdedigden deze positie maar zeiden er niet bij dat het wel een job van de overheid is. De territoriale wateren zijn van het land Cura¸ao dat daar zonder meer verantwoordelijkheid voor draagt. Anno 2012 spreekt een zogenaamd beroemde consultant misprijzend over onze koraalriffen die tot de rijkste van de regio worden gerekend en internationaal bekend zijn !!! Dat doet twijfelen aan zijn expertise op andere terreinen.

Het zoneringsplan voor Oostpunt wordt door de consultant een duurzame ontwikkelingsplan genoemd. Maar een project waarvan de mogelijke schade aan de aangrenzende zee niet op wetenschappelijk verantwoorde wijze in rekening is gebracht kan onmogerlijk een duurzaam project zijn!

In dit plan is er in het uiterste oosten van Oostpunt ruimte gereserveerd voor de bouw van een aantal grote hotels nabij de kust. Juist daar waar de koraalriffen het rijkst zijn. En zoals bekend zijn de koraalriffen van Oostpunt van het grootste belang voor het overige koraal dat nabij de gehele zuidkust van Curaçao ligt, die het vooral moet hebben van de aanvoer van de organismen die koraal vormen en met de zeestroom vanuit Oostpunt meekomen. Hotelbouw aan de kust zal het koraal zeker grote schade doen, dat is een bewezen feit. Hotelbouw aan de kust van Oostpunt vernietigt koraal ter plekke én langs de zuidkust van ons eiland.

Blijf de berichtgeving volgen. Wij openen zeer binnenkort de mogelijkheid om je bezorgdheid te uiten op de site petition online. Nog meer activiteiten zijn in de maak.

Amigu di Tera