Amigu di Tera†† persbericht 29 maart 2010

 

Naar grootschalige energiebesparing

 

Als het iedereen lukt nog dit jaar †20% op electriciteit te besparen dan moŤten de autoriteiten wel een begin maken met een geheel ander energiebeleid. De burger zal van zijn kant merken dat energiebesparing voor hem ook kostenbesparend is. Waterbesparing op ons eiland is ook energiebesparing omdat wij het industriŽel produceren waarbij veel energie nodig is. De ervaring heeft uitgewezen dat 20% tot 30% energie en waterbesparing voor huishoudens redelijk haalbaar is. Door de besparingen van burgers hoeft het electriciteitsbedrijf minder energie te produceren waardoor dure investeringen in nog meer capaciteit vermeden kan worden. Tegelijkertijd kan de overheid dan werken aan een nieuwe opzet van energievoorziening en produktie.

 

Het door het BC georganiseerde Energiedialoog resulteerde een jaar geleden in aanbevelingen voor de opstart van een nieuw energiebeleid. Het Bestuurscollege verklaarde toen enthousiast dat zij dit zou aanpakken en alvast zelf energiebesparing zou gaan doorvoeren in overheidsgebouwen. Dat is dus niet gebeurd en van de beleidsaanbevelingen merkt men niets. Het is nu aan de burgers en bedrijven om zelf energie te besparen en daardoor de overheid ook mee te krijgen.

 

Tijdens de Energiedialoog bleken verreweg de meeste deelnemers vÚÚr energiebesparing als een eerste stap naar een nieuw energiebeleid. Het is immers voor de energiesector zinloos om steeds weer dure leningen aan te gaan voor nieuwe generatoren terwijl energie en waterverspilling groeiende is. Ook met zonne- en windenergie moeten we zuinig omgaan om er maximale voordelen uit te halen. Voor de meeste deskundigen is dit meer dan duidelijk, ook voor steeds meer burgers. Jammer genoeg zwijgt de overheid in alle talen en rekent het Aqualectra management erop dat de samenleving energie blijft verspillen.

 

Waarom minder energie? Hoe minder we gebruiken, hoe minder brandstof we moeten inkopen, hoe minder de samenleving hieraan financieel hoeft te besteden en hoe minder afhankelijk wij van het buitenland zijn.

De olieprijzen blijven stijgen en zullen nooit meer dan tijdelijk dalen. Dit creŽert een instabiele economie en onzekerheid in de samenleving. De traditionele industrielanden en de snelgroeiende mega-economieŽn van China, India en BraziliŽ slurpen de gehele wereldvoorraad olie in hoog tempo op. Hoe schaarser de olie, hoe minder zeker het is dat onze kleine eilanden nog wat olie zullen kunnen inkopen. Wij kunnen haast niet anders dan ons maximaal onafhankelijk van de olie te maken. Naast ingrijpende energiebesparingen moet de overschakeling naar duurzame en schone energiebronnen op grote schaal plaatsvinden.

 

Het wereldolieverbruik, maar ook van gas en steenkool, blijft maar toenemen en de gassen (vooral CO2) die daardoor vrijkomen verwarmen de atmosfeer waardoor het klimaat wereldwijd verandert. Ook dit gegeven pleit voor een spoedige keuze van duurzame energiebronnen en efficient energiegebruik.

 

Het besef dat wij moeten omschakelen naar een efficient en nieuw energiesysteem groeit in alle samenlevingen. Helaas blijken overheden teveel verweven met oliebelangen en houden zij vast aan een energiesysteem dat nu al verouderd is en grote schade aan de planeet en haar bewoners toebrengt. Dit bleek in de afgelopen maand december in Copenhagen tijdens de mislukte internationale energieconferentie. De burgers van planeet Aarde zullen zelf de omschakeling moeten inzetten, ook de bewoners van ons eiland.

 

Voor een eerste kennismaking met energiebesparing kan men de folder van Amigu di Tera of de website www.amiguditera.com raadplegen.

 

Amigu di Tera

Yvette Raveneau, voorzitter.

amiguditera@gmail.com