Amigu di Tera  -  persbericht 17 mei 2011

Nieuw rapport openbaart twaalf gevallen van milieuschandalen en sociale misstanden

Den Haag, 17 mei 2011. Vandaag, tijdens Shell’s jaarvergadering van aandeelhouders, heeft Friends of the Earth Netherlands (Miliuedefensie) een rapport onder de aanwezigen uitgedeeld om de bestuurders en aandeelhouders erop te wijzen dat hun bedrijf zich op alle vijf continenten van onze planeet schuldig maakt aan ernstige milieuschade en sociale misstanden, niet alleen in het verleden maar ook nog vandaag. Het rapport noemt  12 specifieke gevallen, waaronder ook Curaçao.

Vandaag, maar ook in de negentiger jaren, was Amigu di Tera van de partij om de puinhoop die Shell in 1985 bij het vertrek van ons eiland achterliet, tijdens de aandeelhoudersvergadering via Friends of the Earth aan te kaarten. Zoals bekend legde Shell een enorme last op de schouders van ons eiland toen zij bij haar vertrek de milieuschade aan ons overdroeg en geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor accepteerde. Deze gigant wist dat  ons miniscuul eilandje met een kleine bevolking de middelen niet had om de enorme achtergelaten milieuvervuiling te lijf te gaan. Dit benadeelt onze bevolking en de toekomstige generaties in hoge mate. Shell zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen en de schade herstellen.

De nota van Friends of the Earth vermeldt onder meer gevallen als high volume gas fracking waar grote hoeveelheden gassen vrijkomen die bijdragen tot de opwarming van de aarde. Ook wordt het bedreigen van zeldzame diersoorten, kwetsbare natuurgebieden en het verzuimen van het opruimen van olielekkages vermeld. Verder wordt  aandacht besteed aan corruptie en het uitoefenen van exorbitante politieke druk om commerciële belangen veilig te stellen. In Brazilië is Shell een joint venture aangegaan met de biofuel producent Cosan S.A. die de arbeidswetten ernstig overtreedt en zelfs van slavenarbeid gebruik maakt. De overheid heeft in een aantal gevallen de slachtoffers met de streke arm ontzet.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering waren er onder andere vertegenwoordigers uit Nigeria en Canada aanwezig om de aandeelhouders en bestuurders van Shell aan te spreken op de negatieve impact dat het bedrijf op hun gemeenschappen heeft. “ Olielekkages van Shell pijplijnen hebben het water en de landbouwgrond in ons dorp ernstig vervuild. We willen dat Shell de vervuiling opruimt zodat we weer kunnen vissen en boeren” aldus Eric Dooh, een Nigeriaanse boer verwikkeld in een rechtszaak met Shell bij de Nederlandse rechtbank vanwege vervuiling van zijn visvijvers en landbouwgrond. Lionel Lepine vertegenwoordigde de Athabasca Chipewyan First Nation uit Canada. “Het winnen van olie uit Canadese teerzanden door Shell vernietigt de voorzieningen van water en land en medicinale planten en de dieren waar ons volk in haar voortbestaan van afhankelijk is”, aldus Lepine. “Ze schenden onze rechten als als inheems volk en de rechten van toekomstige generaties. We zijn vandaag bij de aandeelhoudersvergadering om ze een halt toe te roepen.”

Milieudefensie heeft haar rapport in de vorm van een ‘erratum’ gegoten en tijdens de Shell aandeelhoudersvergadering uitgedeeld als ging het om een erratum van Shell zelf dat tot het jaarverslag van 2010 behoort.  In dit ‘erratum’ erkent  ‘Shell’ als het ware dat het bedrijf wereldwijd verantwoordelijk is voor veel onnodige schade aan het milieu. Daarnaast laat ‘Shell’ in het rapport weten te hebben geleerd van haar fouten en belooft misstanden in de toekomst te voorkomen. Ritsema van Milieudefensie: “Shell moet de belofte die wij voor ze geschreven hebben in het ‘erratum’ overnemen en waar maken. Shell weet heel goed wat voor schade ze aanricht aan het milieu, en dat ze de rechten van mensen wereldwijd schendt. Het bedrijf moet nu maatregelen nemen om hun fouten goed te maken en te voorkomen dat ze deze misstanden in de toekomst weer veroorzaken.”

Milieudefensie en haar internationale netwerk (Friends of the Earth International, waar ook Amigu di Tera lid van is) eisen dat Shell vervuiling opruimt en slachtoffers compenseert. Daarnaast moet nieuwe vervuiling voorkomen worden, bijvoorbeeld door pijpleidingen beter te onderhouden. Ook mogen mensenrechten niet langer worden geschonden, en moeten operaties die een groot gevaar vormen voor watervoorraden, de gezondheid van de lokale bevolking, landbouw en biodiversiteit worden gestopt. “Shell moet wereldwijd het roer omgooien en definitief breken met het huidige patroon van systematische milieuvervuiling en schending van mensenrechten”, aldus Ritsema van Milieudefensie.

Het erratum is hier te vinden: www.milieudefensie.nl/shelldamage

 

Yvette Raveneau

Voorzitter Amigu di Tera

Tel. 737 3965