Klacht d.d. 13 maart 2009 gedeponeerd bij Ombudsman Mr. F. Wiel

 

Milieuschadelijke activiteiten en uitsluiting bevolking in het kustgebied

 

 Milieu.

Er vindt al jarenlang mariene en terrestrische milieuaantasting van het kustgebied van Curaçao plaats, vooral gerelateerd aan toeristische ontwikkeling en villabouw. Het aanleggen van hotels, stranden, pieren, strekdammen, golfbanen en andere constructies in het kustgebied hebben alle gevolgen voor het mariene milieu. De mogelijke effecten van deze projecten op het milieu worden niet vooraf terdege onderzocht. Niet de effecten van individuele bouwprojecten , noch die van het collectief van projecten op het mariene milieu van de totaliteit van de kustwateren mogen deze aandacht krijgen. Zo dreigt er een onomkeerbare schade te ontstaan voor het mariene milieu waardoor er een uitzonderlijk rijke en nuttige natuur (visserij en golfbrekersfunctie van koraalriffen en mangrovebossen, recreatieve functie) verloren gaat voor het eiland en de planeet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vergunningen en contrôle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In zoverre er vergunningen voor de projecten zijn afgegeven is het vaak niet duidelijk op welk beleid dergelijke vergunningen zijn gebaseerd. Ook bestaat een sterk vermoeden dat de uitvoering van een aantal werken  in afwijking van de vergunning plaatsvindt. Zoals bijvoorbeeld in de Drielstraat en Winterswijkstraat..

In andere gevallen worden werken uitgevoerd alvorens de vergunning is verstrekt zoals in het geval van het project The Strand in de Penstraat.. . . . . . .

Andere projecten worden zonder vergunning uitgevoerd en verkrijgen achteraf een vergunning, bijvoorbeeld de landaanwinning bij De Kleine Wereld bij de Caracasbaai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overheidscontrôle van de uitvoering van projecten vindt weinig of in het geheel niet plaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het bij de autoriteiten onder de aandacht brengen van illegale of ontoelaatbare activiteiten heeft nagenoeg geen effect. Toezending door burgers van fotomateriaal, het melden via emails en telefoon, en het voeren van gesprekken met overheidsdiensten of gezagsdragers blijken zelden te werken. Ook klachten van burgers en burgerorganisaties in de media blijken de autoriteiten niet te alarmeren.. . Eventuele inspectie heeft nauwelijks of geen effect op het beleid. Inspecteurs geven soms aan dat hun rapportage ‘ergens daarboven’ blijft vaststeken. In andere gevallen kan men twijfelen aan het vermogen van sommige  inspecteurs om de zaak kritisch te beoordelen of straf op te treden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op verzoek van burgers controleert de SKS de uitvoering van een project niet met een copie van een vergunning in de hand, maar informeert deze dienst slechts bij de DROV óf er een vergunning is; indien de DROV bevestigend antwoordt wordt er geen copie gevraagd om de zaak nader in het veld op het correct nakomen van de vergunningsvoorwaarden te controleren (voorbeeld ‘The Strand’). . . . . . . . .

 

Klachten van burgers worden soms afgedaan met de opmerking dat de overheid juridisch niet verplicht is de burger vooraf op de hoogte te stellen van projecten die in hun buurt zullen worden uitgevoerd (Drielstraat). Klachten over hinder op korte (tijdens de bouw) en lange termijn (extra verkeer en drukte in de buurt) voor de omwonenden in het stedelijk gebied worden aldus afgestopt.

Bij het opvragen van informatie via de LOB kan de beantwoording van bijvoorbeeld DROV erop neerkomen dat zij wachtende is op de gegevens van een andere dienst. Daarmee wordt aan het voorgeschreven wettelijke termijn voor beantwoording voldaan en de burger twijfelt ooit een antwoord op de gestelde vragen te ontvangen.. .

Tenslotte handelt het Eilandgebied vaak zonder inachtneming van de Landsverordening Maritiem Beheer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Uitsluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De genoemde ontwikkelingen aan de kust zijn veelal ten behoeve van de toerist met uitsluiting van de bevolking. Ook als van overheidswege van de ontwikkelaar en hoteleigenaar wordt verlangd de kust voor de bevolking toegankelijk te houden, dan nog worden er voldoende logistieke en psychologische barrieres  bedacht om de bevolking de facto te weren (Playa Kalki). Dit proces dat al een twee tot drie decennia gaande is heeft ertoe geleid dat zo’n 80%  van de zuidelijke kust niet meer vrij toegankelijk is... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ook de overgebleven openbare stranden staan onder grote ontwikkelingsdruk ten behoeve van het toerisme. De overheid wilde in 2004 daar aan toegeven door de instelling van de Beach Management Authority (BMA) die door het grote verzet van de lokale vissers werd opgeheven. Deze verzetten zich ook tegen het uitgeven van de zogenaamde ‘waterkavels’ aan ontwikkelaars hetgeen inhoudt dat de laatste de vissers en zwemmers het betreden van de aangrenzende wateren mogen verbieden.

Gezien de reeds vermelde afwezigheid van beleid, die de belangen van de bevolking en het milieu absoluut niet dient valt te vrezen dat de openbare stranden bij voortzetting van deze onverschilligheid toch nog voor de bevolking verloren zullen gaan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De overheid staat onverantwoorde werkzaamheden van het project Baoase aan de kust bij de Winterswijkstraat toe en tegelijkertijd zal deze ‘exclusieve’ gelegenheid de bevolking de vrije toegang ontzeggen. In ruil hiervoor heeft de overheid van de betrokken ontwikkelaar bedongen dat deze als ‘compensatie’ een pier voor de vissers in Marie Pampun zal bouwen. Hiermee legitimeert de overheid de uitsluiting van de bevolking van de kust bij Baoase en verkrijgt de uitsluiting een geplande vorm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Klacht geresumeerd

De klacht betreft kortom de voortgaande milieuschade en uitsluiting van de bevolking van het kustgebied vanwege het uitblijven van een verantwoord beleid van overheidswege, en het niet serieus nemen van klachten van de bevolking over hinder en de kwesties milieu en uitsluiting.

 

Yvette Raveneau

Voorzitter Amigu di Tera