Amigu di Tera  persbericht 30 juli 2008

 

Bijna 5000 handtekeningen tegen Jan Thiel project aangeboden

 

Vrijdag 25 juli werd aan waarnemend Gezaghebber mevr. M. Jacoba een namenlijst met protesten tegen de voorgenomen natuurvernietiging in het Jan Thielgebied aangeboden. Bijna 5000 burgers, vooral jongeren, hebben hun naam opgegeven op de website www.PetitionOnline.com/janthiel. Bij dit enorme aantal zijn de 270 handtekeningen inbegrepen van de 500 tot 600 wandelaars, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, die onder leiding van Amigu di Tera en Fundashon Desaroyo Marie Pampun i Bisendario op 20 juli dit fraaie natuurgebied hebben bezocht.

 

De student Francis O’Connor, initiatiefnemer van de website, las de waarnemend Gezaghebber de tekst van de petitie voor, die door duizenden burgers wordt ondersteund. De tekst ging in op de waarde van het Jan Thielgebied voor de flamingo en nog 80 andere soorten vogels, alsook de cultuurhistorische waarden. “Niet alle ontwikkeling is vooruitgang, vooral wanneer waardevol natuurgebied wordt vernietigd”. Ook werd onder de aandacht gebracht dat regeringen die de natuur niet respecteren en overontwikkeling toestaan, kunnen verwachten dat hun land door de toerist gemeden zal worden.

 

Edfrim Reyna van Fundashon Desaroyo Marie Pampun i Bisendario (FDMPB) gaf aan dat zijn organisatie al jarenlang toeristen en bewoners van het eiland in contact brengt met de natuur en de geschiedenis van Jan Thiel. De overheid doet niet veel aan de zorg voor dit natuurgebied, en dit terwijl FDMPB al acht jaar geleden een beheersplan voor een gedeelte van het gebied heeft laten opstellen, door experts, en door APNA betaald. Tot op heden heeft de overheid niet op de aanvraag voor beheer gereageerd. Ondertussen worden paden in het conserveringsgebied getrokken zonder dat de overheid hiertegen optreedt. Er ontstond in deze samenkomst een intensief gesprek met de waarnemend Gezaghebber over de vele illegale activiteiten, ook in Marie Pampun, en het uitblijven van overheidsoptreden. Verder onderstreepte FDMPB dat zij sterke voorstander is van de vrije toegang tot de kust voor eenieder.

 

Aan de hand van een landkaart gaf Yvette Raveneau, voorzitter van Amigu di Tera, een uitleg van de natuurwaarden van Jan Thiel. Het gebied kent een bijzonder rijke flora en fauna die van elkaar afhankelijk zijn. Schade aan de een veroorzaakt vanzelf schade aan de ander. Om dit te vermijden moet voldoende ruimte aan de natuur gegeven worden. Wat de overheid voor conservering heeft gereserveerd is het uiterst minimale. Helaas is een enorm groot deel van Jan Thiel weggegeven voor toeristische ontwikkeling en de bouw van luxe woningen. Vandaag ervaren we hoe langzaamaan de lagune van Jan Thiel door al dit bouwen wordt ingesnoerd. Waar gebouwd mag worden, is het nu bijna volgebouwd en is alle natuur verdwenen. Kennelijk is het nog niet genoeg en wil men zelfs de ruimte die voor conservering is bestemd opofferen voor hotelbouw. Deze buitensporige vorm van expansie is niet acceptabel.

 

Voor het hotelproject moet conserveringsgebied aan zee waar zich rijke en prachtige koraalriffen bevinden, verdwijnen. Van Blauwbaai tot Fuik is het koraalrif door bebouwing aan de kust aangetast. Maar hier, tussen Bapor Kibrá en Jan Thiel baai is het koraalrif in uitstekende staat, juist door afwezigheid van bebouwing. Hoe zullen we in de toekomst de jeugd kunnen uitleggen dat wij dit alles wetende niet de moeite hebben genomen het rif daadwerkelijk te beschermen?

 

Dagelijks wandelen toeristen en bewoners van het eiland in de omgeving waar het hotel geprojecteerd is. Het heeft dus nu al een grote waarde voor het toerisme. In een toeristisch gebied hoeven niet per se kamers en casino’s gebouwd te worden! Het genieten van een fraai en oorspronkelijk landschap is ook toerisme. Nu zal het project, behalve ter plaatse en langs de kust de natuur volledig vernietigen, ook alle wandel- en fietsroutes blokkeren.

 

Tenslotte werd de waarnemend Gezaghebber geïnformeerd over het groeiende gevoel van de bewoners van het eiland dat er voor hen geen plaats is in het kustgebied. Zo zal Otrobanda haar kust, zoals bij Koredor en het zogenoemde Sonestastrand, kwijtraken aan grote projecten. De overheid heeft een goed ontwikkelingsplan van de bewoners en zakenlieden van Otrobanda (Federashon Otrobanda en SKO) voor het Rifgebied naast zich neergelegd. Met dit plan, Plan Mayó geheten, wil men een evenwicht brengen tussen toerisme, wonen, kleine en middelgrote bedrijven, natuur, met ruimte en kust die voor de bevolking vrij toegankelijk is. De overheid geeft echter voorrang aan een of twee grote toeristische projecten die geen van deze zaken kan bewerkstelligen. Als toppunt lopen de lagune en mangrovebossen gevaar en zal de kwaliteit van het koraalrif verder achteruitgaan..

Ook de bewoners van Lagoen uiten hun vrees dat het strand en openbare ruimte steeds meer verloren gaat. Dezelfde  onverschilligheid van de overheid die wij in Jan Thiel en het Rifgebied zien, treffen we ook in Lagoen aan.

 

De waarnemend Gezaghebber zegde toe dat zij de besproken punten aan het BC zal voorleggen.

 

Yvette Raveneau

Voorzitter Amigu di Tera

Tel. 7373965