Amigu di Tera & Defensa Ambiental  persbericht 23 mei 2011

 

Volkswoningbouw op Curaçao

Het stedelijk woongebied van Willemstad heeft voldoende ruimte voor nieuwe woningbouw. Taak van FKP is het verzorgen van betaalbare woningen voor bevolkingsgroepen met een laag inkomen. Taak van de overheid hierbij  is om bouwrijpe kavels aan FKP ter beschikking te stellen zodat deze overheidsstichting de lage inkomensgroepen van woningen kan voorzien . De overheid subsidieert daarbij ook de sociale woningbouw om zo de woonlasten te drukken voor delaagste inkomens. Als overheid en FKP zich goed van hun taak kwijten, dan is bouwen buiten het stedelijk woongebied niet nodig.

Om de stedelijke structuur te versterken en beter gebruik van openbare middelen en ruimte te realiseren, zal volgens het wettelijk beleid de woningbouw in het stedelijk gebied van Willemstad (en andere kleine kernen van stedelijk woongebied zoals reeds door de bestaande wet is bepaald) moeten plaatsvinden. Ook vanwege de steeds stijgende olieprijzen die het vervoer duurder maken zal door dit beleid de afstanden die men moet afleggen korter blijven en dus het brandstofverbruik minder worden. Met zo’n beleid  worden ook kansen geboden om tot beter openbaar vervoer te komen. Daarnaast is er een groot potentieel voor nieuwe en verbeterde woningbouw in bestaande wijken.

Dit staat allemaal in een beleidsnota volkshuisvesting die FKP samen met DROV in 2006 uitbracht. Het gaat om een door het BC goedgekeurd beleidsstuk voor de periode 2007 – 2011. Nergens in dit beleidsstuk wordt melding gemaakt van bouwen in Wechi, integendeel, bouwen in de bestaande wijken is het hoofddoel. Noch de overheid noch FKP kwijten zich van hun taak en dat loopt steeds meer in de gaten.

Waarom doet FKP alsof het beleidsstuk van de overheid niet bestaat en richt ze al haar aandacht en middelen vooral op Wechi ? Deze overheidsstichting heeft de opdracht om volkswoningen te bouwen allang verwaarloosd en is de woningbouwmarkt voor hogere inkomensgroepen opgegaan. Wechi past daar helemaal in: het overgrote deel van de geplande woningen zijn voor de markt van hogere inkomens. Dit doet erg denken aan de woningbouwverenigingen in Nederland die zich ook op  die markt hebben begeven en nu de koopwoningen niet kwijt kunnen en bovendien verwikkeld zijn geraakt in talloze onregelmatigheden die vooral de vastgoedwereld voordelen hebben opgeleverd. Opmerkelijk is dat FKP het terrein van de lokale bouwwereld betreedt zonder dat deze hiertegen protesteert. Kennelijk  komt het deze sector nu niet slecht uit. Wat ook opvalt is het enthousiasme waarmee politici in het wateropvang en -stroomgebied Wechi willen bouwen en niet aan het systematisch bouwen in het stedelijk gebied willen beginnen, zoals aangegeven in het overheidsbeleid . Over de noodzakelijke en grootschalige verbetering van de bestaande 104 woonwijken die in zeer slechte staat verkeren horen we niets. Tegelijkertijd geven deze patriotten de ruimte aan Nederlandse hulporganisaties om hier en daar aan enkele verbeteringen te werken. Het lijkt erop dat de uitspraken van politiek Willemstad als zou deze begaan zijn met het gewone volk en daarom in Wechi wel een paar volkswoningen zullen mòeten bouwen, gewone populistische praatjes zijn terwijl de vastgoedwereld zich de handen wrijft. Over een veranderde taak van FKP,anders dan volkswoningbouw, is nooit een besluit door de volksvertegenwoordigers genomen. Kennelijk mag FKP op deze geheimzinnige manier een gewoon aannemersbedrijf worden, en dan èèn die op een voorkeursbehandeling van de politiek mag rekenen.

Voor het gerecht beweerde FKP dat Amigu di Tera het potentieel aan nieuwe volkswoningen in het stedelijk gebied sterk overdrijft. Maar deze gegevens staan zwart op wit in het beleidsrapport van FKP en de overheid zelf. Zo wordt het gerecht om de tuin geleid en tegelijkertijd de bevolking van Curaçao. En zo worden bij grote groepen van de bevolking valse verwachtingen over volkshuisvesting gecreëerd en tegelijkertijd belangen van de vastgoedwereld gediend. De mensen in de bestaande bario’s moeten het anno 2011 kennelijk maar zelf uitzoeken.

 

Yvette Raveneau

Amigu di Tera

 

Lloyd Narain

Defensa Ambiental

 

Tel. 737 3965