Amigu di Tera & Defensa Ambiental

Persbericht 1 juni 2009

 

Voor wie bouwen?

 

Voor wie moet Fundashon Kas Popular (FKP) eigenlijk bouwen? Volgens FKP zelf is dat voor de minder draagkrachtigen in de samenleving. Maar in de praktijk heeft deze overheidsstichting haar verantwoordelijkheid ver van zich afgeworpen en gekozen voor het bouwen voor middeninkomens.

Ook de bevolking ziet de overheidsstichting FKP als de instantie die, zoals de naam ook aangeeft, voor de volksklasse moet bouwen. Afwijken van dit doel betekent een radicale maatschappelijke koerswijziging en daarvoor is minstens een maatschappelijke discussie op zijn plaats. Echter, van het Bestuurscollege horen we niets en ook de Eilandsraad lijkt zich niet over deze fundamentele kwestie te bekommeren.

 

Deze overheidsstichting met een duidelijke maatschappelijke taak, heeft gekozen voor een rol die gelijk is aan die van een particuliere ontwikkelaar, met dit verschil dat zij toch altijd op rugdekking van de overheid kan rekenen. Eerder wilde de stichting een vastgelopen particulier project in Koral Tabak overnemen, daarna een gedeelte van het misplaatste project Fontein, en nu bouwt zij in Seru Grandi, en iedere keer weer voor de verkoop aan cliŽnten uit de groep van middeninkomens. Maandenlang heeft ze met de zegen van het Bestuurscollege in het groengebied Wechi de natuur volledig vernietigd, ook weer met het doel om daar voor de middeninkomens te bouwen. Dat zij daarbij tegelijkertijd de resten van historische, authentieke volksklassewoningen heeft weggeschaafd zegt veel over hoe deze overheidsstichting tegen het cultureel erfgoed van de bevolking aankijkt. Haar barbaarse visie op de natuur is evident genoeg.

 

Met een slimmigheid probeert de stichting haar verantwoordelijkheid voor een belangrijke sociale taak om te vormen tot pure business. Naar haar idee zal zij winsten behalen uit de bouw en verkoop van middenklasse woningen waarmee zij dan voor de lagere inkomensgroepen kan gaan bouwen. Zij zegt de middelen voor volkswoningbouw niet te hebben, maar de vraag is waar zij het veel hogere bedrag voor middenklasse woningen dan wel vandaan denkt te halen. Kijk immers naar het watervanggebied Wechi waar het aanbrengen van een degelijk waterafvoersysteem kapitalen gaat kosten. Alweer worden er schulden opgebouwd, kennelijk met de hoop dat Sinterklaas toch weer zal bijspringen.

 

FKP privatiseert in stilte een overheidstaak, de politiek kijkt de andere kant op en de bevolking wordt buitengesloten van een verandering van de inrichting van de samenleving en mag daar wel voor betalen. Intussen moet een drastische verbetering van de sociale en fysieke leefsituatie van 104 wijken nog maar eens een paar decennia worden opgeschoven.

 

Yvette Raveneau††† Lloyd Narain

Amigu di Tera††††††† Defensa Ambiental

Tel. 737 3965