Amigu di Tera &  Defensa Ambiental

Persbericht 28 mei 2009

 

104 wijken roepen decennialang om hulp

 

 

Het leefklimaat in een groot aantal woonwijken is bijzonder slecht. De cijfers van de laatste volkstelling liegen er niet om: van de 270 wijken verkeren er 104 in een leefstituatie die slechter is dan het gemiddelde. Het gaat niet alleen om de sociale situatie maar ook met de huisvesting is het er zeer slecht gesteld.

Er wordt melding gemaakt van de slechte of zelfs zeer slechte staat van een hoog percentage woningen in deze wijken. Vele woningen kennen geen basisvoorzieningen. Andere voorzieningen zoals de wegen en straatverlichting voldoen niet en vaak ontbreekt de infrastructuur om regenwater af te voeren.

 

Al decennialang roepen de wijkbewoners en hun vertegenwoordigers de overheid op om deze meer dan beroerde situatie op te heffen. Zonder succes overigens, hoogstens wordt een stukje weg opgelapt, en hier en daar een straatlamp of verkeersdrempel aangebracht. Het een na het andere Bestuurscollege ontvlucht de verantwoordelijkheid om dit uitdijend probleem aan te pakken. Van een grootscheepse en integrale aanpak van de sociale en infrastructurele gebreken in deze 104 wijken is absoluut geen sprake. Dat kan ook niet omdat na decennia de plannen er domweg niet zijn en het geld er niet voor wordt gereserveerd.

 

Nu is er weer sprake van de bekende vlucht naar voren die ons politiek systeem zo kenmerkt. In plaats van de 104 achtergestelde wijken te verbeteren, geeft het BC kennelijk de zegen aan FKP om het buiten het stedelijk gebied gelegen natuur- en watervanggebied Wechi plat te walsen met de bedoeling er te bouwen. Het groen is er volledig verwijderd en historische resten van de plantage zijn zonder pardon vernietigd.

 

Intussen vallen er onbewoonbare gaten in de stadswijken en geeft de overheid zo ruim baan aan de speculanten die zich als aasgieren op de leegstand van vervallen en verlaten panden storten. Mensen raken hun vertrouwde woonomgeving stukje bij beetje kwijt. Tegelijkertijd wil de overheid enorme bedragen besteden aan het volbouwen van Wechi. Iedere stuiver die zij daaraan besteedt ontneemt zij in feite aan de 104 wijken die in een erbarmelijke situatie verkeren. Hoe meer mooie dingen zij voor Wechi wil, hoe meer voorzieningen de genoemde wijken zullen moeten ontberen. De overheid hoopt voor dit asociale plan die bovendien vernietiging van natuur en cultuurmonumenten inhoudt, financiering van Nederland los te krijgen die daarmee partner wordt in dit wanbeleid.

 

Yvette Raveneau                      Lloyd Narain

Amigu di Tera                          Defensa Ambiental

 

Tel. 737 3965