Amigu di Tera – persbericht 24 mei 2011

Natuurvernietiging in Vaersenbaai

Ook de paradijselijke saliña (wetlands) bij Vaersenbaai valt nu ten prooi aan gewetenloze projectontwikkelaars. De Politie Sport Vereniging heeft Vaersenbaai verhuurd of verkocht aan een ontwikkelaar die de rand van de aangrenzende saliña zonder pardon voldempt.  De saliña is overheidsgrond en bij wet conserveringsgebied dat door de overheid  beschermd dient te worden.

Jammer genoeg blijkt door het tolereren van natuurvernietiging in Vaersenbaai het bestuur van de Politie Sport Vereniging absoluut  geen toonbeeld van liefde voor onze natuur. Hopelijk zal dit kwalijke incident ertoe leiden dat natuurbescherming nu wel op de agenda van de vereniging verschijnt. Daarbij kan bestudering van de samenhang tussen commercialisering van Vaersenbaai, natuurvernietiging en het uitsluiten van het lokaal publiek leiden tot nieuwe plannen voor een verantwoorde omgang met het gehele Vaersenbaaigebied.

Sommige ontwikkelaars gaan hun gang, vernietigen natuurgebied en hopen dat de overheid hun niets in de weg zal leggen.  In het regeeraccoord staat immers dat de coalitie geen red tape wil, maar mikt op de red carpet. Voorlopig gaan wij ervan uit dat het niet in de bedoeling van de overheid ligt dat dit rode tapijt in de saliña van Vaersenbaai en de rest van de natuur van Curaçao wordt uitgerold.

In het regeeraccoord  staat immers ook dat de natuur beschermd zal worden, dat er contrôle zal plaatsvinden en dat de bevolking bewust gemaakt zal worden van haar burgerplicht om de verantwoordelijkheid voor natuur en milieu op zich te nemen.  De burgers zullen verder door de overheid gestimuleerd worden om op een verantwoordelijke en respectvolle wijze met onze flora en fauna om te gaan zodat ook de toekomstige  generaties ervan kunnen genieten. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de kleine omvang van het eiland.  Dit voornemen getuigt van een wijs inzicht, de natuur op een klein en dichtbevolkt eiland is eenmaal zeer kwetsbaar en behoeft extra zorg.

Nu wachten we op de daden. Zal de overheid de ontwikkelaar gelasten om het gedempte gedeelte van de saliña in de oude staat te herstellen? En zal ze de ontwikkelaar voor het gerecht dagen omdat deze de wet heeft overtreden door conserveringsgebied te vernietigen en overheidsgrond zonder toestemming te gebruiken? De autoriteiten zijn al van deze wandaden op de hoogte gesteld en er is een brief van Amigu di Tera onderweg om de regering te verzoeken deze kwestie streng aan te pakken.

 

Foto’s Vaersenbaai: paradijselijke natuur versus het domweg dempen van de saliña.

 

Yvette Raveneau

Voorzitter Amigu di Tera.    Tel. 737 3965