Amigu di Tera† persbericht 22 april 2009† -† Dag van de Aarde

 

Afscheid van de olieverslaving

 

Dagelijks verbruiken onze autoís en andere transportmiddelen enorme hoeveelheden brandstof. Olie wordt wereldwijd schaarser met als gevolg dat de prijzen zullen stijgen. Nu en dan zullen deze dalen, maar de trend van steile prijsstijgingen is onomkeerbaar. Het gebruik van olie als energiebron is niet duurzaam en het is ook de vraag of we in de nabije toekomst nog wel benzine kķnnen verkrijgen. De grote landen zullen de laatste druppels liever voor zichzelf houden. We zullen naar andere energiebronnen moeten uitkijken en tegelijkertijd heel wat zuiniger met energie moeten omgaan.

 

Het is hierbij zeer belangrijk om nieuw te bouwen woningen en wijken alleen binnen het stedelijk gebied van Groot Willemstad toe te laten. Verspreid bouwen op het eiland betekent immers dat meer mensen lange afstanden moeten rijden enmeer benzine verbruiken. Dat brengt meer brandstofkosten met zich mee die met de tijd alleen maar zullen stijgen.

Een ander systeem om de brandstofkosten te drukken is de aankoop van zeer energiezuinige autoís te stimuleren. Veilige fiets en looppaden maken het meest energiezuinig vervoer mogelijk.

 

Het openbaar vervoer zal in zijn geheel omgegooid moeten worden. Niet alleen zullen we het moeten hebben van energiezuinige bussen, maar het gebruik van dit transport zal voor velen zo aantrekkelijk moeten worden dat zij zich vaker met de bus laten rijden, zich minder met hun auto verplaatsen en deze zelfs aan de kant kunnen zetten.

De gemeenschap zal voor een efficiŽnt openbaar vervoerssysteem moeten zorgen waarin het netwerk van alle busbedrijven de passagiers goedkoop en snel op de plaats van bestemming brengt. Hoe meer mensen van het openbaar vervoer gebruik maken, en hoe minder autoverkeer, hoe minder brandstof het eiland in zijn geheel verbruikt. Dit levert voor de gemeenschap financiŽle besparingen op waardoor er ruimte ontstaat om het openbare vervoersysteem nog meer te verbeteren en energiezuiniger te maken.

 

In zoín nieuw vervoerssysteem dragen de busschauffeurs bij aan een duurzame samenleving met een schoon systeem dat energiezuinig is en werkelijk toekomst heeft. En dit geldt ook voor de passagiers die van dit systeem gebruikmaken.

 

Yvette Raveneau

Voorzitter Amigu di Tera† tel. 737 3965